ORL KLINIKA          

O nama
Odeljenja
Lekari Klinike
ORL Katedra
ORLNS vesti
Kontakt
Vaša pitanja
ORL spec. Vojvodine

 

video spot

 

Poslednja izmena

17.02.2018

 

Design by

Canji dr Karol

 

 

Raspored rada lekara u Specijalističkoj poliklinici

 

Click for Нови Сад, Serbia Forecast

Lekarska komora

Vojvodine

Klinicki Centar

Vojvodine

 

 

 

FOTO

GALERIJA

 

ORL sekcija Srbije

 

Web portal

Regionalne lekarske komore Vojvodine

Lekarska komora Srbije www.lks.org.rs

Srpsko lekarsko drustvo www.sld.org.rs

Drustvo lekara Vojvodine http://www.dlv.org.rs

 

 

XI internacionalni kurs LARINGOMIKROSKOPSKA HIRURGIJA

22 - 23. Mart 2018.

Medicinski fakultet Novi Sad

Klinika za bolesti uva, grla i nosa

Klinički centar Vojvodine

Prijave se primaju najkasnije do 15 03. 2018.

Adresa: Medicinski fakultet Novi Sad, ul. Hajduk Veljkova 3
Telefon: + 381 21 425 509
E-mail Centra: ckezns@uns.ac.rs
Edukativni kurs je namenjen lekarina na specijalizaciji iz

otorinolaringologije i lekarima specijalist ima otorinolaringolozima.Učesnici kursa plaćaju kotizaciju u iznosu od 8.000,00 dinara
(u kotizaciju је uračunat PDV) na račun Medicinskog fakulteta
Novi Sad broj 840-1633666-55 (poziv na broj 291-500/6).

IZBOR NASTAVNIKA ZAPOSLENIH  U  KLINICI ZA BOLESTI UVA, GRLA I NOSA

 Senat Univerziteta u Novom Sadu je na sednici održanoj 28. 12. 2017. prihvatio i potvrdio predlog Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, da se u zvanje vanrednog profesora za  užu naučnu oblast Otorinolaringologija, izaberu doc. dr Slobodanka Lemajić Komazec i doc. dr Maja Buljčik Čupić, nastavnici Katedre za otorinolaringologiju.

Takođe, prihvaćen je i potvrđen predlog Izbornog veća, da se u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija i edukacija izabere, asist. dr sci. med. Mila Veselinović, dosadašnji saradnik Katedre  za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju. 

Čestitke izabranim nastavnicima.

 Šef Katedre za otorinolaringologiju

Prof. dr Slobodan M. Mitrović

NOVI SPECIJALISTA KLINIKE ZA BOLESTI UVA, GRLA I NOSA

 U petak 19.  januara 2018.  dr Maša Savić, zaposlena u Klinici za bolesti uva, grla i nosa, položila je sa uspehom specijalistički ispit iz Otorinolaringologije pred Komisijom nastavnika Katedre, čiji je predsednik bio prof. dr Zoran Komazec a članovi, prof. dr Slobodan  Mitrović i prof. dr Vladimir Kljajić.

Čestitke novom specijalisti uz želje za uspeh u radu.

 Šef Katedre za otorinolaringologiju

Prof. dr Slobodan M. Mitrović

 

 

ŠTA JE HEREDITARNI

 ANGIOEDEM?

 

 

 

Poštovane kolege,

 

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu VIII zimskog Simpozijuma koje će se održati u periodu od 25.02.-01.03.2018. u hotelu Grand na Kopaoniku.

VIII Simpozijumom obeležavamo 90 godina od osnivanja ORL klinike kao i 70 godina klinike za plućne bolesti u Nišu.

Na simpozijumu će biti dve glavne teme:

-          Hirurško lečenje oboljenja glave i vrata i respiratornog sistema

-          Konzervativno lečenje oboljenja glave i vrata i respiratornog sistema. 

S Poštovnajem,

 Predsednik Simpozijuma

Prof. dr Miško Živić

 

3. Simpozijum Rinološko-alergološkog aktiva ORL SekcijeSLD, 

16.03.2018. hotel Crown Plaza  Beograd

POREMEĆAJI FUNKCIJE I BOLESTI ŽDRELA
Novi Sad, subota, 24. mart 2018.
Hotel „ Novi Sad“ Bulevar Jaše Tomića 1
Novi Sad

 

Tradicionalna ORL sekcija

KBC Zvezdara

Hotel PARK, Ruma, 25-26. maj 2018.