ORL KLINIKA          

O nama
Odeljenja
Lekari Klinike
ORL Katedra
ORLNS vesti
Kontakt
Vaša pitanja
ORL spec. Vojvodine

 

video spot

 

Poslednja izmena

17.04.2019

 

Design by

Canji dr Karol

 

 

Raspored rada lekara u Specijalističkoj poliklinici

 

Klinika za bolesti uha grla i nosa promenila naziv u Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata

Click for Нови Сад, Serbia Forecast

Lekarska komora

Vojvodine

Klinicki Centar

Vojvodine

 

 

 

FOTO

GALERIJA

 

ORL sekcija Srbije

 

Web portal

Regionalne lekarske komore Vojvodine

Lekarska komora Srbije www.lks.org.rs

Srpsko lekarsko drustvo www.sld.org.rs

Drustvo lekara Vojvodine http://www.dlv.org.rs

 

 

Izveštaj sa skupa Poremećaji  glasa dece i odraslih“

 

U Novom Sadu je 23. marta, održan Edukativni kurs  „Poremećaji  glasa dece i odraslih“ koji je bio namenjen specijalistima i specijalizantima otorinolaringologije, specijalistima  i doktorima opšte medicine, pedijatrima, logopedima i defektolozima.  Akreditacija skupa je poverena Medical Advanced Projects-u  iz Beograda a organizator skupa i šef Edukacionog tima, bio je prof. dr Slobodan M. Mitrović.

Predavače i ostale učesnike kursa pozdravili su prof. dr Dragan Dankuc, upravnik Klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, KCV, i prof. dr Slobodan Savović, šef Katedre za otorinolaringologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Edukativni kurs je organizovan povodom 40 godina od prvog objavljivanja „Klasifikacije disfonija prema primarnom etiološkom faktoru“ prof.  dr Živka Majdevca. Ovu klasifikaciju, prof. Majdevac je objavio na VIII kongresu  Unije  fonijatara Evrope u Köszeg-u (Mađarska) 1979. godine.  Drugo objavljivanje bilo je 2001. godine  u časopsiu „Medicinski pregled,“ koji izdaje Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, u Novom Sadu. 

U prisustvu sina prof. dr Ž. Majdevca, o životnom putu, stručnom i naučnom značaju rada utemeljivača fonijatrije u Novom Sadu i osnivača Fonijatrijskog odseka Klinike, govorio je prof. dr  Slobodan M. Mitrović.

Tokom rada skupa obrađeno je svih osam grupa u kojima su obuhvaćeni  primarni uzroci disfonije, upravo, kako ih je klasifikovao i prof. Majdevac, ali su takođe data i savremena shvatanja o tome, kako se danas gleda ne  etiologiju  disfonija.  Predavači su pored prof. Mitrovića bili još  i prof. dr  Rajko Jović, prof. dr Gordana Mumović, doc. dr Danijela Dragičević iz Klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, KCV; doc. dr Sanja Krejović Trivić i prim. dr sc. med. Milan Vukašinović iz Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju  KCS u Beogradu i dr sc. med. Jasmina Stojanović iz Klinike za otorinolaringologiju, KC u Kragujevcu.

Edukativnom kursu je  prisustvalo stotinu slušalaca. Veći broj farmaceutskih kompanija je podržao dolazak učesnika na kurs a  sedam farmaceutskih  kompanija  je  imalo  izlagački prostor.