OPERACIONA SALA

Home
O nama
Odeljenja
Lekari Klinike
ORL Katedra
ORLNS vesti
Kontakt
Vaša pitanja
ORL spec. Vojvodine

 

 

Šef odseka operacionih sala dr Karol Čanji

 

ORL Klinika ima tri operacione sale u kojima se obavljaju operacije u opštoj endotrahalnoj anestziji i operacije u lokalnoj anesteziji. U toku godine u ove tri operacione sale obavi se preko 2000 operacija.

Operativni zahvati se zakazuju u ambulatama specijalističke poliklinike ili na Onkološkim konsultacijama

Lekarska komora

Srbije

Klinicki Centar

Vojvodine

 

 

CENTAR  ZA

 KOHLEARNU IMPLANTACIJU