ORLNS VESTI

Home
O nama
Odeljenja
Lekari Klinike
ORL Katedra
ORLNS vesti
Kontakt
Vaša pitanja
ORL spec. Vojvodine

 

 

 

ŠTA JE HEREDITARNI

 ANGIOEDEM?

 

IZBOR NASTAVNIKA ZAPOSLENIH  U  KLINICI ZA BOLESTI UVA, GRLA I NOSA

 Senat Univerziteta u Novom Sadu je na sednici održanoj 28. 12. 2017. prihvatio i potvrdio predlog Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, da se u zvanje vanrednog profesora za  užu naučnu oblast Otorinolaringologija, izaberu doc. dr Slobodanka Lemajić Komazec i doc. dr Maja Buljčik Čupić, nastavnici Katedre za otorinolaringologiju.

Takođe, prihvaćen je i potvrđen predlog Izbornog veća, da se u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija i edukacija izabere, asist. dr sci. med. Mila Veselinović, dosadašnji saradnik Katedre  za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju. 

Čestitke izabranim nastavnicima.

 Šef Katedre za otorinolaringologiju

Prof. dr Slobodan M. Mitrović

NOVI SPECIJALISTA KLINIKE ZA BOLESTI UVA, GRLA I NOSA

 U petak 19.  januara 2018.  dr Maša Savić, zaposlena u Klinici za bolesti uva, grla i nosa, položila je sa uspehom specijalistički ispit iz Otorinolaringologije pred Komisijom nastavnika Katedre, čiji je predsednik bio prof. dr Zoran Komazec a članovi, prof. dr Slobodan  Mitrović i prof. dr Vladimir Kljajić.

Čestitke novom specijalisti uz želje za uspeh u radu.

 Šef Katedre za otorinolaringologiju

Prof. dr Slobodan M. Mitrović

 

 

 

 

ZAKAZIVANJE PACIJENATA NA ORL KLINICI VRŠE LEKARI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SPECIJLISTI PRIMARENE I SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREKO INTEGRISANOG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA (IZIS)- MOJ DOKTOR .

 

 

56 Otorinolaringološka nedelja
Beograd, Hotel Jugoslavija, 3.4.Oktobar 2016

KNJIGA SAŽETAKA

 

NOVE KNJIGE

 

 

Oktobar 2011

 ZBIRKA PITANJA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE,

za studente medicine i stomatologije

Rajko Jović i saradnici.                   

   

MINI TEST IZ OTORINOLARINGOLOGIJE

 

Polovinom oktobra 2011.g., što se nekako poklopilo sa početkom školske godine, iz štampe je izašla „Zbirka pitanja iz otorinolaringologije.“ Izdavač ove Zbirke je Medicinski fakultet i ona je izašla u ediciji repetitorijuma pod rednim brojem 38.
   Zbirku je za štampu pripremio prof. dr Rajko Jović, a u njenom uobličavanju učestvovali
su i svi članovi Katedre za otorinolaringologiju, ukupno 11 autora. Na 208 strana, data su sva
pitanja iz otorinolaringologije i istovremeno i tačni odgovori. Na kraju Zbirke je pregled po
autorima i pitanjima koja su obrađivali.
   Sigurno da priprema ove zbirke nije bila laka. Veliki broj autora, stilski različiti načini
pisanog izražavanja, različiti modeli koncepcije pitanja, o čemu je pisao u predgovoru i sam
urednik, produžili su na neki način rok za objavljivanje.
   Važna napomena studentima koji budu koristili ovu Zbirku, nalazi se takođe u predgovoru. Ona se odnosi na činjenicu, da cilj Zbirke nije da student uči pitanja, nego da najpre nauči gradivo iz udžbenika, a da mu zbirka pitanja služi kao orijentacija i za procenu naučenog.
   Autori se nadaju da će u vremenu koje predstoji Zbirka dobiti vrlo dobre i odlične ocene. Njih će dati studenti medicine i stomatologije kojima je namenjena ali i svi drugi kojima bude zanimljiva za čitanje.
Doc. dr Slobodan M. Mitrović

 

APRIL 2011

HIRURGIJA GLAVE I VRATA

31.3-1.4.2011

 

Laringomikroskopska hirurgija - IV kurs

4-5.4.2011

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да ће се поводом обележавања

Светског Дана Гласа

у петак, 15. априла 2011. године. у Свечаној сали Деканата Медицинског факултета у

Београду традиционално одржати Међународни симпозијум са темом

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГЛАС”

детаљније....

 

JANUAR 2011

TEME PREDAVANJA ZA ORL SEKCIJU VOJVODINE

    28. 1.2011. U 13.00h

IRENA HOČEVAR- BOLTEŽAR UPOTREBA BOTULINUM TOKSINA U LEČENJU SMETNJI GLASA I    GUTANJA

IRENA HOČEVAR- BOLTEŽAR PAPILOMATOZA LARINKSA

GORDANA MUMOVIĆ                 PAREZE LARINGEALNIH NERAVA

SLOBODAN M. MITROVIĆ, ŽELJEN TRPOVSKI, STRAHINJA VESELINOVIĆ, MILAN  POUČKI                   SAVREMENA SREDSTVA KOMUNIKACIJE – MOGUĆNOSTI ZLOUPOTREBE I KONTROLE GLASA

 

JUL 2010

 

Alergološki odsek ORL Klinike je počeo izvodjenje kožnih proba na nutritivne alergene. Metoda je značajna jer se utvrđuju namirnice koje imaju unakrsnu reakciju sa polenima na koje je pacijent senzibilisan. Važno je naglasiti da hrana predstavlja najveći alergogeni izazov za imuni sistem čoveka...

 

Maj 2010

Prikazi knjiga

 

UVOD U KLINIČKU PRAKSU

Opšti deo

Slobodan M. Mitrović,

Milan Stanković,

Novi Sad, 2010.

 

             Krajem aprila 2010. godine, u ediciji Udžbenici, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, pod rednim brojem 82, objavljen je udžbenik  za studente prve godine Medicine, Uvod u kliničku praksu I, opšti deo.

            Autori udžbenika su docenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Slobodan M. Mitrović sa Katedre za otorinolaringologiju i Milan Stanković sa Katedre za hirurgiju. Kako su sami autori u predgovoru rekli, ovaj predmet za studente prve godine Medicine, pojavio se tek po uvođenju studijskih programa zasnovanih na Bolonjskoj deklaraciji i za njega do sada nije postojao udžbenik. Zato je trebalo dosta umešnosti i veštine, da  se ovakav udžbenik napiše, da u svemu odgovara predloženom Planu i Programu predmeta, a da istovremeno ne postoji već viđeni uzor u nekom napisanom udžbeniku. Zato su se autori oslonili i na sopstveno iskustvo u vođenju nastave na ovom predmetu, osavremenili i inovirali  pojedine metodske jedinice i u potpunosti ispunili opšte i specifične pedagoške uslove.

            Udžbenik je napisan na 99 strana, ima 13 poglavlja, 45 fotografija i crteža, od kojih samo dva u crno – beloj tehnici, pet tabela i 54 literaturna navoda. Štampan je na kvalitetnom kunsdruku, u plasitificiranim koricama modernog dizajna.

            Tekst sadrži  sledeća poglavlja:  1. Odnos doktora i drugih zdravstvenih radnika prema bolesniku; 2. Organizacija rada Klinika i Instituta; 3. Prijem bolesnika u stacionarnu ustanovu. Administrativno i medicinsko fomiranje istorije bolesti; 4. Osnove za prijem bolesnika u stacionarnu ustanovu. Svest i stanje pri prijemu; 5. Merenje i praćenje vitalnih parametara bolesnika; 6. Uzimanje krvi, bolesničkog materijala i telesnih izlučevina; 7. Boravak bolesnika na odeljenju. Opšta nega bolesnika; 8. Osnove nege nepokretnog bolesnika;  9. Higijena bolesnika. Higijena bolesničkih soba i odeljenja; 10. Ishrana bolesnika. Dijeta kao sastavni deo nege i lečenja; 11. Nadoknada krvi i tečnosti. Sprovođenje i kontrola terapije; 12. Trijaža i transport bolesnika. Zagrevanje i hlađenje bolesnika; 13. Zaštita bolesnika od posledica medicinskih procedura. Smrt bolesnika;

Autori su na veoma precizan i istančan način uspeli da celokupan tekst i prateće fotografije i tabele, prilagode kako studentima koji su prethodno stekli medicinsko obrazovanje na nivou srednje škole tako i onima koji do sada  nisu imali kontakta sa bolesnicima i zdravstvenim ustanovama, dolazeći iz opšteobrazovnih institucija. Ta precizna usklađenost sa nivoom obrazovanja budućih čitalaca se proteže kroz celokupan tekst i ogleda se u svim poglavljima koje su autori obradili. Delo je veoma dobro koncipirano i iz razloga što postoji ushodna linija u sticanju novih informacija za studente I godine od veoma uopštenih do stručnih ili  medicinsko - filozofskih. Autori su veoma vodili računa ali i uspeli u tome da tekst bude na jasnoj granici između onoga što treba da savladaju budući doktori medicine i ostali zdravstveni radnici, pre svega osoblje zaduženo za negu bolesnika. Isti takv trud je uložen da se u obrađivanoj materiji ne prodre suviše u programe drugih predmeta koji će biti izučavani tokom studija medicine na kasnijim godinama kao što su patološka fiziologija, interna medicina, hirurgija, higijena i drugi a da studenti I godine ipak dobiju pravu informaciju o obrađivanom problemu. Udžbenik je pokazao opravdanost postojanja iako je jasno  da uvek  postoji  mogućnost da se u tekstu načine aktuelne izmene i dopune ali i da se uloži napor za pisanje i specijalnog dela, koji će obuhvatiti specifičnosti svake od disciplina na kojima se predmet sluša i vežba. Uz sve čestitke autorima na uloženom trudu, svakom potencijalnom čitaocu najiskrenije preporučujem Udženik Uvod u kliničku praksu I.

 

 

 

Prof. dr sc. med. Predrag Stanković

Mart 2010

Instrukcioni kursevi na ORL Klinici

Hirurgija glave i vrata 18-19.3.2010

(akreditovan 7 bodova)

 

Decembar 2009

Kurs iz trepanacije radikalne kosti

Novembar 2009

Dr Zoran Milanović otorinolaringolog iz Zdravstvenog centra u Vršcu položio je uspešno supspecijalistički ispit iz audiologije pred ispitnom komisijom u Novom Sadu. Čestitamo.

 

OKTOBAR 2009

OTORINOLARINGOLOŠKA SEKCIJA
 

P O Z I V

Poštovana koleginice/kolega, Pozivamo Vas da prisustvujete tematskom stručnom sastanku Sekcije za otorinolaringologiju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva koji će se održati 2. oktobra 2009. godine u Kikindi, u Svečanoj sali zgrade Skupštine opštine Kikinda (Trg srpskih dobrovoljaca 12), s početkom stručnog dela rada u 13 časova. Sastanak Predsedništva ORL Sekcije DLV-SLD održaće se istog dana u 12 časova.

Teme i program Stručnog sastanka:

1.
Karol Čanji, Vladimir Kljajić, Rajko Jović, Danijela Dragičević, Novi Sad
POVREDE VRATA I FARINKSA, DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI PRISTUP

2.
Vladimir Kljajić, Karol Čanji, Rajko Jović, Danijela Dragičević, Novi Sad
APSCESI VRATA I FARINKSA

3.
Rajko Jović, Karol Čanji, Vladimir Kljajić, Danijela Dragičević, Jugoslav Gušić, Novi Sad
KARCINOMI OROFARINKSA

4.
Bojan Božić, Slobodan Mitrović, Novi Sad
GLOBUS PHARYNGEUS

5.
Lazar Sivčev, Bojan Marković, Kikinda
TONZILEKTOMIJA ARGON-PLAZMA KOAGULACIJOM – PRVA ISKUSTVA

6.
Prezentacija Farmaceutske kuće Schering Plough
NASONEX – EFIKASNO REŠENJE NAZALNIH I OČNIH SIMPTOMA
U TERAPIJI ALERGIJSKOG RINITISA

Predsednik
ORL Sekcije SLD-DLV
Prof. dr Ljiljana Vlaški, s.r.

 

JUL- SEPTEMBAR

JUL-AVGUST

VREME GODIŠNJIH ODMORA

u toku ova dva meseca neki od naših lekara će biti odsutni te Vas molimo da obavezno zakažete pregled kod izabranog lekara kako bi izbegli nepotrebno čekanje u ambulanti

Zakazivanje pregleda:

021/6611-391

021/484-3-786

 

DEŽURNA AMBULATA RADI 24h

SAMO ZA HITNE SLUČAJEVE I NEOPHODAN JE UPUT OD HITNE SLUŽBE SA OVERENOM KNJIŽICOM (markica) I LIČNOM KARTOM 

 

1.Course in BAHA surgery –indications and technique

  Novi Sad,

25. and 26. of September, 2009

 

Doc. Zoran Komazec, Otologist at the Novi Sad University ORL Department is organiser of the event, sponsored by Cochlear Co. Guest speakers are Prof. Andres Tjellström and Prof. Daniel F. ŕWengen

 

 

 

 

 

 

JUN 2009

 

Poštovani kolega/koleginice,
Pozivamo Vas da prisustvujete redovnom stručnom sastanku
Sekcije za otorinolaringologiju Srpskog lekarskog društva i Otorinolaringološke sekcije DLV-SLD 

koji će se održati 12. juna 2009. godine, u Novom Sadu u Master centru Novosadskog sajma (Hajduk Veljkova 11), sala Privredne komore Vojvodine, sa početkom u 13 časova. detaljnije....

 

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

ORGANIZUJU

EDUKATIVNI SEMINAR

DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE METODE PATOLOGIJE GLASA I GOVORA detaljnije....

Novi Sad 6.jun 2009

Amfiteatar Zavoda za farmaciju

Hajduk Veljkova 3

 MAJ 2009

U sklopu stučnog usavršavanja iz onkološke hirurgije dr Zorica Novaković iz Kliničkog cetra Banjaluka  boravila je na našoj  Klinici u predhodna dva meseca.

dr Novaković i Prof dr Jović

 

ORL Klinika je dobila novog specijalistu,

dr Bojan Božić je uspešno položio specijalistički ispit 26.5.2009

 

 

EDUKATIVNI SEMINAR

TONALNA AUDIOMETRIJA

detaljnije....

Novi Sad 9.maj 2009

Svečana sala dekanata

Hajduk Veljkova 3

 

APRIL 2009

 

16. April - Svetski dan glasa - World Voice Day

Nauka još uvek nije jasno definisala glas. Ako su, metaforički rečeno, oči prozor srca, onda  je glas  prozor duše. Medicinskim jezikom rečeno, glas je preteča  kasnije artikulisanog govora i jezika, kojim je  ostvareno savršenstvo komunikacije.

Prvi put je svetski dan glasa obeležen u Brazilu 1999. godine kao Brazilski nacionalni dan glasa. On je nastao zajedničkom  inicijativom  doktora, govornih patologa i nastavnika pevanja a bio je podržan od strane Brazilskog udruženja za laringologiju i glas. Inicijativu su podržali i Argentina i Portugal pa je Brazilski dan glasa postao Međunarodni dan glasa. Američka akademija za otolaringologiju - hirurgiju glave i vrata, 2002. godine podržala je  obeležavanje 16. Aprila kao svetskog dana glasa  - World   Voice Day. Za proslavu svetskog  dana glasa, ustanovljen je i logo koji koriste svi koji obeležavaju dan.

Glasom se bave razni profili stručnjaka: otorinolaringolozi - fonijatri, logopedi - fonopedi, vokalni pedagozi, akustičari, komunikolozi, fonetičari, biofizičari, inženjeri biomehanike....U svetu postoje brojne organizacije i fondacije usmerene ka proučavanju glasa i širenju saznanja i kulture glasa. Takođe se održavaju i brojni stručni skupovi posvećeni glasu, koji multidisciplinarno  otkrivaju nova saznanja i unapređuju postojeća.

Svake  godine, postavljaju se novi zadaci pred one koji se bave glasom iz raznih aspekata. Cilj svih njihovih aktivnosti između dve proslave svetskog dana glasa jeste rad na prevenciji, ranom otkrivanju, pravilnoj dijagnostici i terapiji poremećaja glasa. Savremeno doba donelo je brojne probleme vezane pre svega za pogrešnu upotrebu ili zloupotrebu glasa. Mobilni telefon, kao savremeno sredstvo komunikacije, postao je na žalost, vodeći uzrok zloupotrebe glasa. Zato, kao i u prevenciji bolesti drugih organa i poremećaja drugih funkcija, kao što su bolesti vida, sluha, šećerna bolest, maligne bolesti, treba  sprovoditi savetodavni  i edukativni rad. Sredstva masovnih komunikacija, pisana sredstva, elektronski prenete informacije, slika, pokret, simbol odnosno sve ono što pruža  informaciju od značaja za zdravlje, treba da postanu oruđe u  zdravstveno preventivnom radu vezanom za glas.

Tema Svetskog dana glasa 2009.g. je „Investirajte u Vaš glas“

Dakle, i ove godine, 16. Aprila, ali i mnogo češće od toga setite se svog glasa. Da li ga zloupotrebljavate? Da li ga pogrešno koristite? Da li Vam je neko rekao da ste promukli? Da li ste i sami primetili da Vam je glas drugačiji nego pre? Da li Vaš glas zadovoljava vaše profesijske potrebe? Da li  koristite glas više sati u kontinuitetu? Da li imate neprijatne senzacije u predelu grla ili Vam se čini da ste često prehlađeni? Kada ste bili na pregledu kod stručnjaka za glas?

Na Klinici za bolesti uva, grla i nosa, Kliničkog centra Vojvodine, postoji fonijatrijski odsek, u kome se sprovodi kompletna dijagnostika i terapija poremećaja glasa. I glasa i govora. U odseku rade dva fonijatra, koji su i doktori medicinskih nauka i nastavnici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, dva logopeda i jedan fonoteraput. Pozivom na telefon 021/ 484 - 3353, možete ne samo zakazati pregled, nego dobiti i sve informacije o glasu, koje Vas interesuju.

 

Želimo Vam zdrav glas! 

16. Aprila 2009. godine.

Doc. dr Slobodan M. Mitrović

 

 

Dana 16.10.2008 Ass dr Slobodan Savović je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "UTICAJ SEPTOPLASTIKE NA TOK HRONIČNOG RINOSINUZITISA"

 

 

Ass dr Gordana Mumović odbranila doktorsku disertaciju 29.9.2008 pod naslovom " TERAPIJA DISFONIJE POSLE PARCIJALNIH LARINGEKTOMIJA PRIMENOM KOMPRESIJE LARINKSA"

 

 

 

dr Danijela Dragičević  odbranila magistersku tezu pod naslovom  "TRANZITORNO EVOCIRANE OTOAKUSTIČKE EMISIJE U PRAĆENJU DECE HIRURŠKI LEČENE ZBOG SEKRETORNOG OTITISA"

 

 

 

 

”PROCENA KARAKTERA GLASA OPERSKIH PEVAČA ANALIZOM MORFOANTROPOMETRIJSKIH PARAMETARA”.

Asist. mr sc. med. Slobodan M. Mitrović, fonijatar 

 

Ispitivanje je bilo prospektivno a uzorak su sačinjavali operski pevači starosti od 24 do 68 godina. Ukupno 60 ispitanika su bili solisti opere ili hora opere, 30 muškaraca i 30 žena. Prema karakteru glasa sačinjeno je šest grupa sa po 10 ispitanika, trideset u grupi muških a trideset u grupi ženskih glasova: I grupa - bas, II grupa - bariton, III grupa - tenor, IV grupa -  mecosopran, IV grupa - sopran (spinto (mladodramski) i dramski soprani), VI grupa -  sopran (dramski koloraturni, lirski koloraturni i lirski soprani).

Ispitanici su bili monoetničke pripadnosti, kako bi se izbegle eventualne razlike koje postoje među etničkim grupama.

Kod ispitanika je određen individualni - fiziološki raspon pevanog glasa, kao i tesitura glasa-raspon najlepših otpevanih tonova. Izvršeno je merenje 17 antropometrijskih parametara. Iz ovih parametara su izračunati antropometrijski  indeksi.

Inspekcijom orofarinksa određena su četiri tipa, prema Mallampati-ju.  Osim prednje rinoskopije, orofaringoskopije, otoskopije  i indirektne laringoskopije svi ispitanici su bili pregledani  videostroboskopskim  sistemom. Na snimljenoj  slici je  određena: dužina glasnica, širina glasnica,  intralarinksno rastojanje između vokalnih nastavaka aritenoidnih hrskavica. Određena je vrednost osnovnog laringealnog tona F0 pri govoru izražena u Hz i  intenzitet glasa  izražen u dB. U videostroboskopiji analizirane su karakteristike vibracije glasnica:

             Karakteristike ličnosti određene su pomoću upitnika koji sadrži ukupno 30 pitanja, po 10 stavki (ajtema) iz grupe femininih, maskulinih i neutralnih. Dobijene karakteristike određene kao maskuline ili feminine izabrane su na bazi polno tipizirane društvene poželjnosti.            

 Rezultati ispitivanja su pokazali da antropometrijski  parametri, bilo da su seksualno dimorfni ili ne, nemaju bitan uticaj na karakter glasa operskih pevača kao i da ne postoji povezanost antropometrijskih parametara sa već postojećom klasifikacijom glasa ispitanika.

Obim grudnog koša, obim vrata, bigonijalna širina, bitragion - subnazion luk, bitragion - menton luk i gonion - zigion dužina, predstavljaju seksualno dimorfne antropometrijske parametre muških i ženskih pevača. Gonion menton dužina je najvarijabilniji antropometrijski parametar.

Glasnice su organi veoma visokog elasticiteta i zato su podložne značajnim promenama  morfologije tokom pevanja. Postoje neznatne razlike u dužini glasnica između muških i ženskih pevača, ali one nisu statistički značajne i nemaju bitan uticaj na karakter pevanog glasa. Uočene nejednakosti dužine i širine leve i desne glasnice mogu se smatrati asimetrijom larinksa, bez kliničkog i fonacijskog značaja. Vokalni trakt ima jedinstvenu formu i zadate dimenzije, a kod pevača ga razlikuju debljina mekih tkiva i način korišćenja. Razlika vrednosti fundamentalne frekvencije je parametar koji statistički značajno razlikuje  muške i ženske pevače, a nešto manje pevače unutar muške grupe.  Povezanost F0 sa dužinom i širinom glasnice kao i interakratilaginoznim rastojanjem, ukazuje da glotis u celini utiče na formiranje fundamentalne frekvencije.

Fiziološki raspon glasa predstavlja osobinu glasa koja razlikuje većinu muških od ženskih glasova. Donji tonovi fiziološkog raspona su rezultat sposobnosti vokalnog trakta, a gornji tonovi su rezultat procesa učenja pevanja.   Donji tonovi raspona više detektuju razlike između muških pevača, a gornji otpevani tonovi fiziološkog raspona više detektuju  razlike i između muških i između ženskih glasova. Izuzetak su tenori, kod kojih se u klasifikaciju glasa, moraju uključiti i drugi akustički i psihoakustički parametri pevanog glasa, u prvom redu tembr. Donji i gornji tonovi tesiture se ponašaju na gotovo isti način kao i gornji i donji tonovi fiziološkog raspona, ali njih treba koristiti eventualno za potklasifikaciju glasa.

Pojava androginosti i nediferenciranosti u psihoseksualnim osobinama ličnosti  kod najvećeg broja operskih pevača,  ne može se dovesti u jasnu sa karakterom njihovog glasa. Androgini i nediferencirani tipovi ličnosti kao najzastupljeniji mogu se dovesti u vezu sa profesijom kojom se bave operski pevači, ali istovremeno, nema polne razlike u pojavi ovih tipova ličnosti.

 

 

Prikazi knjiga

OTORINOLARINGOLOGIJA - Hirurgija glave i vrata,

urednik Rajko M. Jović, Medicinski fakultet, Novi Sad 2006.

 

Dok se leta 2006. g.  većina nas spremala da ode na zasluženi, odmor, jedna vredna grupa autora  je završila i u štampu predala, prvi udžbenik u srpskoj medicini i otorinolaringologiji pod naslovom „Otorinolaringologija - hirurgija glave i vrata“.

Iako je od tada prošlo više od pola godine,  prikaz ovog vrednog štiva je sačekao da doživi puno priznanje onih kojima je prevashodno namenjen, studenata medicine i stomatologije koji su ovu struku do sada učili iz udžbenika starog više od dve decenije ali i svih drugih čitalaca.

Udžbenik otorinolaringologije - hirurgije glave i vrata su napisali, nastavnici Katedre za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta, Rajko Jović koji je i urednik, Ljiljana Vlaški, Dragan Dankuc i Zoran Komazec. Međutim,  kako je u predgovoru urednik napisao  u potpunom uobličavanju svih poglavlja u knjizi su učestvovali i svi članovi Katedre za otorinolaringologiju, mladi lekari specijalisti, bogati saznanjima iz oblasti kojima se uže bave. Medicinski fakultet je bio izdavač a knjiga je 58 po redu u ediciji „Udžbenici“.

Udžbenik ima 384 strane štampane na kvalitetnom papiru, 10 poglavlja, predgovor. U udžbeniku  se nalazi 199 fotografija ili crteža u boji, od kojih je veliki broj iz svakodnevnog rada autora. Iza svakog poglavlja se nalaze literaturni navodi  a na kraju se nalazi registar pojmova. Recenzenti su bili Prof. dr Radivoj Topolac (MF Novi Sad), Prof. dr Željko Petrović (MF Beograd) i Doc. dr Svetlana Stošić - Divjak (MF Beograd).

Naslov udžbenika „Otorinolaringologija - hirurgija glave i vrata, je pravilno odabran, i dat javnosti u pravom trenutku. On je ne samo posledica onoga što otorinolaringologija kao struka i nauka zaista jeste, nego je i posledica nastojanja da se ona približi i ako je moguće izjednači sa savremenim evropskim tendencijama, ne samo u nazivu, nego i u poimanju struke, njenom edukativnom -  teorijskom i praktičnom obimu. Zato i 10 poglavlja u knjizi imaju sledeće naslove: Poglavlje 1 - Klinički otorinolaringološki pregled; Poglavlje 2 - Uvo; Poglavlje 3 - Nos i paranazalne šupljine; Poglavlje 4 - Usna duplja i ždrelo;  Poglavlje 5 - Pljuvačne žljezde; Poglavlje 6 - Grkljan; Poglavlje 7 - Dušnik i dušnice; Poglavlje 8 - Jednjak; Poglavlje 9 - Vrat; Poglavlje 10 - Štitasta žljezda.

Celokupan tekst je pisan jasnim i razumljivim jezikom. Dobra ilustrovanost je pomogla čitaocima da stepen razumljivosti štiva bude još veći. Savremena saznanja o zaista brojnoj patologiji otorinolaringološke regije, glave i vrata, našla su ovde svoje mesto. Neka patološka stanja, sa kojima se sreće otorinolaringolog u svom radu, našla su se prvi put u udžbeniku otorinolaringologije. Studenti medicine i stomatologije kojima je prevashodno namenjena ova knjiga, ovde će moći da saznaju sve što ih interesuje, a ovaj udžbenik je verovatno jedan od retkih, koji je ne samo zbog svoje aktuelnosti, u potpunosti kompatibilan sa teorijskom i praktičnom nastavom otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Zbog svoje sveobuhvatnosti i savremenosti, ovaj udžbenik može da bude i dobra polazna osnova za proučavanje otorinolaringolgije i specijalizantima ove struke, a specijalistima da posluži kao  repetitorijum.

Svečana promocija udžbenika „ Otorinolaringologija - hirurgija glave i vrata“  održana je 30. oktobra 2006. g. u okviru XVII Kongresa otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem, u prepunoj sali Master centra u Novom Sadu. Promoter ovog udžbenika je bio   autor ovog prikaza.

Uz čestitke autorima na izuzetnom pregalaštvu, da jedan ovakav udžbenik ugleda svetlost dana, iskrena preporuka svima koje interesuje otorinolaringologija ili žele da vide jedno savremeno i dobro dokumentovano delo  zaljubljenika svoje struke, neka pročitaju  udžbenik „Otorinolaringologija - hirurgija glave i vrata“.

 

Asist. mr sc. med.  Slobodan M. Mitrović

 

KONZERVATIVNI TRETMAN DISFONIJA-

monografija; Gordana M. Mumović, Medicinski fakultet, Novi Sad 2004.

 

Krajem 2004.g, završeno je štampanje monografije „KONZERVATIVNI TREMAN DIFONIJA“,  Asist. mr Gordane M. Mumović, fonijatra Klinike za bolesti uha, grla i nosa, Kliničkog centra u Novom Sadu. Objavljena je u ediciji MONOGRAFIJE, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Monografija je delo autora nastalo iz višegodišnjeg  bavljenja fonijatrijom kao i užespecijalističkim obrazovanjem. Napisana je na 284 strane, ima  4 poglavlja,  71 sliku u boji, obilje crno belih crteža, 28 kolor zapisa kompjuterske analize glasa, koju je autor  uvela  u svakodnevnu kliničku praksu na Klinici  i 136 literaturnih navoda. Recenzenti su bili Prof. dr R. Jović, Prof. Dr N. Grujić i Prof. dr J. Udovički. 

Autor je uspela da pomalo stereotipnu naslovnu stranu monografskih izdanja, obogati crtežom u boji, na kojoj je predstavljen Manuel Garcia, zaslužno ime,  laringologije, fonijatrije i vokalne pedagogije.  Prvo poglavlje nosi naslov UVOD i u njemu nas autor upoznaje sa fonijatrijskom hronologijom, histološkim i fiziološkim uslovima za fonaciju u larinksu, fonacijskim podsistemima i fizičkim osobinama glasa.  U drugom poglavlju ZDRAV I BOLESTAN GLAS date su ključne naznake o glasu, govoru i jeziku, kao i o poremećajima glasa. Treće poglavlje, koje i čini suštinu ove monografije je nazvano KLASIFIKACIJA DISFONIJA. U njemu su prema klasifikaciji disfonija, čiji je autor fonijatar svetskog glasa  N. Kotby, predstavljeni čini se svi do sad poznati poremećaji glasa, podeljeni u tri osnovne grupe; organski poremećaji glasa, funkcionalni poremećaji glasa i poremećaji glasa udruženi sa minimalnim patološkim lezijama. Četvrto poglavlje, bez koga ova monografija ne bi bila kompletna je NESPECIFIČNA VOKALNA TERAPIJA, u kojoj su obrađene metode fonopedskog tretmana.

Treba reći da je ovo delo ugledalo svetlost dana zahvaljujući pre svega ličnom naporu autora, ali i svih koji su na bilo koji način podržali njeno izdavanje, na veoma kvalitetnom štamparskom papiru, što između ostalog i zbog toga izdvaja ovu knjigu. Svima njima, autor se zahvalila na kraju knjige.

Osim što je ovo štivo na koje su otorinolaringolozi i fonijatri dugo čekali, obradoveće mu se i  lekari na specijalizaciji otorinolaringologije, neurologije, psihijatrije, pedijatrije, i naravno studenti  logopedije.

Uz toplu preporuku svim zainteresovanim da pročitaju ovo vredno delo, autor ovog prikaza, završiće predstavljanje ove monografije izvodom iz recenzije, jednog od recenzenata, Prof. dr N. Grujića: „ Puno je kvalitetnih monografija, ali su retke one, koje su istovremeno i toliko stručne i edukativne i zbog toga još jednom dugujem autoru iskrene čestitke“

 

Asist. mr sc. med. Slobodan M. Mitrović, fonijatar 

 

23.3.2019

 

U Novom Sadu je 23. marta, održan Edukativni kurs  „Poremećaji  glasa dece i odraslih“ koji je bio namenjen specijalistima i specijalizantima otorinolaringologije, specijalistima  i doktorima opšte medicine, pedijatrima, logopedima i defektolozima.  Akreditacija skupa je poverena Medical Advanced Projects-u  iz Beograda a organizator skupa i šef Edukacionog tima, bio je prof. dr Slobodan M. Mitrović.

Predavače i ostale učesnike kursa pozdravili su prof. dr Dragan Dankuc, upravnik Klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, KCV, i prof. dr Slobodan Savović, šef Katedre za otorinolaringologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Edukativni kurs je organizovan povodom 40 godina od prvog objavljivanja „Klasifikacije disfonija prema primarnom etiološkom faktoru“ prof.  dr Živka Majdevca. Ovu klasifikaciju, prof. Majdevac je objavio na VIII kongresu  Unije  fonijatara Evrope u Köszeg-u (Mađarska) 1979. godine.  Drugo objavljivanje bilo je 2001. godine  u časopsiu „Medicinski pregled,“ koji izdaje Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, u Novom Sadu. 

U prisustvu sina prof. dr Ž. Majdevca, o životnom putu, stručnom i naučnom značaju rada utemeljivača fonijatrije u Novom Sadu i osnivača Fonijatrijskog odseka Klinike, govorio je prof. dr  Slobodan M. Mitrović.

Tokom rada skupa obrađeno je svih osam grupa u kojima su obuhvaćeni  primarni uzroci disfonije, upravo, kako ih je klasifikovao i prof. Majdevac, ali su takođe data i savremena shvatanja o tome, kako se danas gleda ne  etiologiju  disfonija.  Predavači su pored prof. Mitrovića bili još  i prof. dr  Rajko Jović, prof. dr Gordana Mumović, doc. dr Danijela Dragičević iz Klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, KCV; doc. dr Sanja Krejović Trivić i prim. dr sc. med. Milan Vukašinović iz Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju  KCS u Beogradu i dr sc. med. Jasmina Stojanović iz Klinike za otorinolaringologiju, KC u Kragujevcu.

Edukativnom kursu je  prisustvalo stotinu slušalaca. Veći broj farmaceutskih kompanija je podržao dolazak učesnika na kurs a  sedam farmaceutskih  kompanija  je  imalo  izlagački prostor.