O NAMA

Home
O nama
Odeljenja
Lekari Klinike
ORL Katedra
ORLNS vesti
Kontakt
Vaša pitanja
ORL spec. Vojvodine

 

 

 

ORL KLINIKA DANAS

Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu je vrhunska zdravstvena ustanova u oblasti otorinolaringologije koja ima tri osnovne delatnosti  zdravstvenu delatnost, obrazovnu delatnost, naučno istraživačku delatnost.

   Zdravstvena delatnost na savremenom nivou podrazumeva kompletan dijagnostički postupak, operativni tretman i rehabilitaciju oboljenja iz oblasti uva grla i nosa.

U okviru "A" odeljenja se nalazi otološki, rino-faringološko-ezofagološki, audio-vestibulološki, dečji i alergološko-imunološki odsek gde se vrše najsavremenije intervencije iz ovih oblasti.

U okviru "B" odeljenja koje ima laringološki, onkološki i fonijatrijski odsek vrši se dijagnostika, i lečenje i rehabilitacija prevashodno malignih oboljenja tumora glave i vrata.

Poliklinička služba sa svojih sedam ambulanti pruža specijalističke i subspecijalističke usluge.

   U obrazovnoj delatnosti   Klinika za bolesti uva, grla i nosa sa četiri nastavnika i osam saradnika je baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i obavlja nastavu za studente Medicine, Stomatologije, za studente na Engleskom jeziku, specijalizacije i uže specijalizacije.

   U naučno-istarivačkoj delatnosti u toku je projekt ranog otkrivanja nagluvosti novorodjene dece na teritoriji Vojvodine u koji su uključena i porodilišta u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Pančevu

 

Istorijat otorinolaringologije u Novom Sadu

 

Koreni otorinolaringologije u Novom Sadu povezuju se za pesnika Jovana Jovanović Zmaja koji je, baveći se opštom lekarskom praksom, pokazao interesovanje i za laringologiju i slične bolesti, vršeći mnoge intervencije u tom domenu, o čemu svedoče sačuvani medicinski instrumenti kojima se služio, a izloženi su u njegovom muzeju u Sremskoj Kamenici.

    Počeci ove grane u Novom Sadu padaju 1923, kada je ovamo došao Dubrovčanin dr Nikola Matijević (1893-1962), praški student i berlinski specijalista, koji je otvorio prvu privatnu ordinaciju. U lokalnim novinama oglasio je da se bavi estetsko-korektivnim zahvatima u rinologiji (na nosu) i lečenjem mucanja.

    Njegovim postavljanjem za lekara u školskoj poliklinici, avgusta 1926 označava se i početak institucionalizovne službe za ovu granu. Matijeviću se 1927. pridružio i drugi specijalista, rumljanin dr Vasa Krstić (1895-1987), koji je bio asistent poznatog profesora Mašeka u Zagrebu. Važio je za vrskog dijagnostičara i hirurga, a posebno je bio zainteresovan za endoskopske metode i problematiku vestibularnog sistema i mana glasa i govora.

     Otorinolaringološko odeljenje U Gradskoj državnoj bolnici formirano je, oktobra 1926. godine Otorinolaringološko oboljenje, sa dr Slobodanom Matićem iz Beograda na čelu.  Kao veoma obrazovan lekar i odličan hirurg, Matić je, najpre u zgradi Intrnog odeljenja, a od 1936. godine u prizemlju očnog odeljenja (gde si i danas otorinolaringologija nalazi), obavljao operacije krajnika, sinusa, ušiju, kao i endoskopske intervencije u grlu, jednjaku i bronhijama.

Za vreme okupacije šef Odeljenja postao je dr Dionisus Deneš Fodor, veoma dobar praktičar i hirurg. Posle oslobodjenja 1946. za šefa Odeljenja za bolesti uva, grla i nosa Glavne pokrajinske bolnice došao je dr Andrija Hubert (1910-1957), rodom novosađanin a uz njega je kao sekundarni lekar postavljen dr Petar Spajić (1910-2000), rodom iz Starog Bečeja. Glavna bolničarka i instrumentarka bila je Nada Marinković iz Karađorđeva.

Postoji podatak da je 1948. na Odeljenju obavljeno 1190 različitih hirurških intervencija. Nabavljen je tada prvi audiometar i postavljena osnova Audiološkog odseka, a kompletiran je i endoskopski instrumantarijum.

Novi specijalisti – posle rane smrti dr Huberta vodjenje odeljenja preuzeo je dr Đorđe Fišer (1920-1989) rodom iz Titela, a angažovan je i mladi specijalista dr Radivoj Topolac, potom i dr Ljubomir Stamenković. Broj hirurških intervencija povećao se tada na 1500 i vrlo brzo na 1700 godišnje. Odeljenje je raspolagalo sa 52 postelje (u početku ih je bilo svega šest) operacionom salom, podrumskom prostorijom za endoskopiju i manje hirurške zahvate, dok je ambulantni rad obavljan, kao i danas, u okviru Poliklinike.

    Klinika za uvo, grlo i nos – kad je 1964. osnovana Otorinolaringološka katedra Medicinskog fakulteta odeljenje je dobilo status Klinike. Prvi šef Katedre i upravnik Klinike postao je docent, potonji profesor dr Đorđe Fišer. Te godine Klinika se proširila sa 20 postelja namenjenih dečjoj patologiji. Došli su tada i mnogi novi stručnjaci pa se pored lečenja pacijenata obavlja i naučno-nastavna delatnost.

    Nagli razvoj Klinike zahtevao je novu organizacionu šemu: tako se 1968. formira otološko odeljenje sa novim audio-vestibulološkim kabinetom. Uvedena je mikrohirurgija grla, prof dr Srećko Podvinec je honorarno zasnovao onkloški konzilijum, a formirano je Laringološko-onkološko odeljenje sa Fonijatrijskim odsekom.

    Adapatacijom postojeće zgrade i izgradnjom montažne, omogućeno je da Klinka 1977-80. dobije moderan blok sa tri operacione sale. Dolaskom stalnog anesteziologa dr Ljiljane Kuprešanin omogućeno je širenje kliničke hirurgije. Osnovano je 1977. Rinološko odeljenje, uz prateći Alergološki i Plastično-rekonstruktivni odsek i samostalni Bronhoezofagološki odsek.

    Polikliničko odelenje – Dotadašnja poliklinička ambulanta prerasla je 1973. u Polikliničko odeljenje sa dr Petrom Spajićem kao načelnikom. Nakon odlaska u penziju nasledio ga je prim dr Vojislav Stankov, a po njegovom penzionisanju prim dr Vitomir Brzaković, potom prim dr Dušan Korolija i prim dr Olga Popov Dragin. Kad je 1985. otvorena nova Poliklinika Medicinskog fakulteta i pribavljana savremenija oprema omogućen je dalji napredak struke.

Na mesto Prof dr Fišera po njegovm odlasku u penziju, za Šefa Klinke došao je Prof dr Radivoj Topolac. U to vreme Klinika je imala 90 zaposlenih medju kojima 15 lekara specijalista, od kojih pet doktora nauka, dva doktoranta jedan magistar nauka, i dva magistranta.

    Kadrovska obnova i nova odeljenja – Od 1989 godine na čelu Otorinolaringološke klinike nalazi se prof dr Dušan Milošević koji je 1990 postao šef Katedre za ovu granu medicine. Pošto su tri profesora otišla u penziju dr Radivoj Topolac, dr Živko Majdevac i dr Jelena Udovički kao i prim dr Vitomir Brzaković došlo je do velike kadrovske obnove Klinike. Pružene su šanse za napredovanje mladim abicioznom specijalistima.

    Klinika danas

Na početku novog veka odlaskom Prof dr Dušana Miloševića u penziju Upravnik Klinike postaje Doc dr Dragan Dankuc a Šef Katedre Prof dr Rajko Jović. Na Klinici, krajem 2010. godine radi 84 zaposlena, od toga 17 lekara specijalista otorinolaringologa (12 doktora nauka, 3 subspecijalista, 2 primarijusa), 4 anesteziologa,  42 medicinske sestre i 3 saradnika (logoped i surdopedagog) 4 službenika 5 servirki i 12 higijeničarki.

Krajem 2010 Doc dr Zoran Komazec promovisan u zvanje profesora i izabran za novog Šefa Katedre

               Novi Sad, 20.03.2017. 
KLINIKA ZA BOLESTI UVA, GRLA I NOSA KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE
Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu je vrhunska zdravstvena ustanova u oblasti otorinolaringologije koja obavlja sve tri neophodne osnovne delatnosti: zdravstvenu, obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost.
Otorinolaringološko odeljenje gradske državne bolnice u Novom Sadu je formirano 1926.godine, sa dr Slobodanom Matićem na čelu. Dr Matić je obavljao operacije krajnika, sinusa, ušiju, kao i endoskopske intervencije u grlu, jednjaku i bronhijama. Za vreme okupacije šef Odeljenja postao je dr Dionisus Deneš Fodor, 1946.godine dr Andrija Hubert, pa zatim dr Đorđe Fišer. Kada je 1964. osnovana Otorinolaringološka katedra Medicinskog fakulteta, ORL odeljenje je dobilo status Klinike. Prvi šef Katedre i upravnik Klinike postao je prof.dr Đorđe Fišer. Adaptacijom zgrade 1977-80.godine, Klinika dobija moderan blok sa tri operacione sale. Prof.dr Radivoj Topolac je bio upravnik Klinike do 1989, kada ga nasleđuje prof dr Dušan Milošević koji je 1990.godine postao i šef Katedre za ORL. Odlaskom prof.dr Dušana Miloševića u penziju 2002.godine, upravnik Klinike za bolesti uva, grla i nosa postaje prof.dr Dragan Dankuc, koji je i danas na toj funkciji. Glavna organizaciona sestra Klinike je strukovna medicinska sestra Dragana Jović. Šef katedre za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta, čija je nastavna baza Klinika za bolesti uva, grla i nosa, je prof.dr Slobodan Mitrović.
Klinika za bolesti uva, grla i nosa danas ima ukupno zaposlena 24 lekara, 19 otorinolaringologa i 5 anesteziologa, 47 medicinskih sestara i 7 stručnih saradnika. Lekari Klinike specijalisti otorinolaringologije su: prof.dr Rajko Jović, načelnik B odeljenja, prof.dr Dragan Dankuc, načelnik A odeljenja, prof.dr Ljiljana Vlaški, šef odseka za dečiju otorinolaringologiju, prof.dr Gordana Mumović, šef fonijatrijskog odseka, prof.dr Zoran Komazec, šef audiološko-vestibulološkog odseka, prof.dr Slobodan Savović, prof.dr Slobodan Mitrović, načelnik odeljenja polikliničke službe, prof.dr Vladimir Kljajić, šef laringološkog odseka, doc.dr Slobodanka Lemajić-Komazec, doc.dr Maja Buljčik-Čupić, šef rino-faringo-ezofagološkog odseka, doc.dr Danijela Dragičević i doc.dr Ljiljana Jovančević. Lekari specijalisti otorinolaringologije su i prim.dr Karol Čanji, šef odseka operacionih sala, prim.dr Jasna Jovićević, šef alergološkog odseka, dr Dejan Novković, dr Bojan Božić, dr Nemanja Pejaković, dok su lekari na specijalizaciji dr Maša Savić i dr Vanja Tovilović. Anesteziolozi Klinike su: dr.sci.med Dušanka Janjević, šef službe za anesteziju, dr Tanja Lončar, dr Vladimir Dolinaj, dr Marina Ristić i dr Sanja Milošev (lekar na specijalizaciji). Stručni saradnici Klinike su diplomirani surdolozi dr. sci. Ivana Sokolovac, MSc.Oliver Vajs i diplomirani defektolog Jovana Samardžija, diplomirani logopedi MSc.Mila Veselinović i MSc. Tanja Arbutina, klinički psiholog Sonja Dickov i diplomirani organizator zdravstvene nege Saša Knežević.
Ukupno se na godišnjem nivou na Klinici za bolesti uva, grla i nosa hospitalizuje oko 2500 pacijenata, obavi više od 2100 operacija, a ambulantno pregleda i kompletno dijagnostikuje oko 30.000 pacijenata, uzrasta odojčeta do najstarijih. Organizaciono Klinika obuhvata tri odeljenja.
»A odeljenje« u svom sastavu ima 4 odseka: odsek za dečiju otorinolaringologiju, otologiju, rino-faringo-ezofagologiju i audio-vestibulološki odsek.
Odsek za dečiju otorinolaringologiju na godišnjem nivou participira sa preko 30% u ukupnom broju operacija Klinike. Na odseku se svakodnevno vrše, i inače, najčešće intervencije u pedijatrijskoj otorinolaringologiji, tonziloadenoidektomije i insercije aeracionih cevčica. Odsek je referentan za AP Vojvodinu za hirurško lečenje kompletne patologije srednjeg uva, otogenih i rinosinusogenih komplikacija, kao i endoskopsku ekstrakciju stranih tela donjih disajnih puteva. Na odseku se zbrinjavaju i deca sa opstrukcijama gornjeg disajnog puta po čemu je Klinika referentna ustanova u Republici Srbiji. Ugradnja kohlearnog implanta, veštačkog unutrašnjeg uva, prvi put je izvedena na Klinici 2002.godine, a kod dece 2003. Danas je to rutinska operacija, sa do danas operisanih 121 pacijentata. U korak sa savremenom pedijatrijskom otohirurgijom, od 2010. godine se na odseku rade protektivne operacije srednjeg uva, u prevenciji nastanka holesteatoma, miringohondroplastike i timpanohondroplastike, kao i perioperativna otoendoskopija.
Na odseku za audiologiju i vestibulologiju, rade dva lekara supspecijaliste audiologa, tri diplomirana defektologa, kao i diplomirani organizator zdravstvene nege. Ovaj odsek je regionalni centar za ranu dijagnostiku nagluvosti i pripremu pacijenata za kohlearnu implantaciju. U okviru odseka radi se kompletna dijagnostika slušnih oštećenja i vrtoglavica upotrebom najsavrememnijih dijagnostičkih metoda (otoakustičke emisije, impedansmetrija, auditivni evocirani potencijali sa različitim akustičkim stimulacijama, video head impulse test, kalorični test, videonistagmografija). Osim dijagnostike, u okviru odseka se radi i lečenje pacijenata sa nagluvostima/gluvoćom, zujanjem u ušima i vrtoglavicama. Redovno se primenjuju intratimpanalne instilacije medikamenata kao i program vestibularne rehabilitacije. Na odseku za audiologiju i vestibulologiju godišnje se načini preko 25.000 usluga.
Otološki odsek konzervativno i hirurški zbrinjava kompletnu patologiju spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva, što podrazumeva mikrohirurške intervencije kod odraslih pacijenata, kao što su miringoplastike, timpanoplastike i operacije otoskleroze. Za region AP Vojvodine, ORL Klinika je referentni centar za lečenje otoskleroze.
Rino-faringo-ezofagološki odsek, obavlja kompletan opus dijagnostičkih i hirurških procedura u ovoj oblasti. Hirurški opus odseka, pored standardne, funkcionalne, rekonstruktivne i estetske hirurgije nosa, podrazumeva najsavremeniju, minimalno invazivnu, tzv. funkcionalnu endoskopsku hirurgiju, u lečenju patologije nosa i paranazalnih sinusa. Endoskopskom hirurgijom se sada timski rade i operacije tumora baze lobanje. Odsek je jedini centar u Republici Srbiji za endoskopsku dijagnostiku i tretman rinolikvoreje, koju radi prof.dr Vladimir Kljajić. Takođe, jedini je centar u regionu koji se bavi poremećajima čula mirisa i ukusa, zahvaljujući zalaganju doc.dr Ljiljane Jovančević, a sa tim u vezi od 2017.godine se planira projekat rane dijagnostike neurodegenerativnih oboljenja. Rinološko-alergološki kabinet Klinike, koga osniva doc.dr Maja Buljčik-Čupić 2013.godine, na godišnjem nivou obavi oko 3000 pregleda, oko 14.000 usluga, od čega oko 1600 endoskopija nosa.
„B Odeljenje“ u svom sastavu ima laringološki, onkološki i fonijatrijski odsek. Ovo odeljenje se bavi konzervativnim i hirurškim lečenjem kompletne patologije glave i vrata, najčešće onkološke, podrazumevajući dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju. Hirurški se u poslednjoj deceniji zbrinjava, pored najučestalije patologije kao što su patologija larinksa, ždrela i vrata, i patologija tireoidne i paratireoidne žlezde. Iz čitave AP Vojvodine onkološki pacijenti se operišu na ORL Klinici, a dalje leče po preporuci Onkološkog konzilijuma. Zahvaljujući entuzijazmu prof.dr Rajka Jovića sa svojim timom, ovo odeljenje je jedini centar u regionu za
dijagnostiku i hururško lečenje bolesnika sa stenozama larinksa i traheje, ali i referentni centar za savremenu fonohirurgiju. Takođe, vokalne proteze, kao najsavremeniji vid rehabilitacije glasa i govora bolesnika kod kojih je načinjena totalna laringektomija, ugrađuju se od 2008.godine, sa najvećim brojem ugradnji u Republici Srbiji. Od 2016.godine, jedini smo centar u regionu, gde se vrši instilacija botulinum toksina kod laringealne distonije, a izvodi je doc.dr Danijela Dragičević. Fonijatriijski odsek se sa višedecenijskom tradicijom bavi poremećajima komunikacije - dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom poremećaja glasa, govora i gutanja, u odseku pored dva supspecijaliste fonijatra, rade i dva logopeda.
Odeljenje polikliničke službe, u svojih 8 ambulanti, godišnje obavi više od 18 000 ambulantnih specijalističko - konsultativnih pregleda i različite dijagnostike procedure.
Rad Alergološkog odseka podrazumeva izvođenje alergoloških testiranja na standardne inhalatorne alergene Prick metodom (započetog 2001.g.), testiranja na razradu polena i testiranja na nutritivne alergene. Odsek se bavi se dijagnostikom i terapijom respiratornih alergija. Najsavremeniji metod lečenja respiratorne alergije, sublingvalna imunoterapija, započeta je 2004.godine, prvo na polenske alergene, a kasnije i na DPT. Služba za anesteziju, uvođenjem najsavremenijih metoda u struci i nabavkom najsavremenije opreme za anesteziološku praksu, postavila je neophodan kamen temeljac za razvoj vrhunske hirurgije u otorinolaringologiji na Klinici. Dr.sci.med Dušanka Janjević je prva u Republici Srbiji, uvela metodu džet ventilacije u mikrolaringealnoj hirurgiji, a svojim članstvom u Bordu EAMS (»European Airway Management Society«), postavila Klinički Centar Vojvodine na mapu Evrope kao Regionalni centar za zbrinjavanje pacijenata i edukaciju lekara u oblasti problematičnog disajnog puta.
Katedra za otorinolaringologiju ima 12 nastavnika. Nastava se izvodi za studente Integrisanih akademskih studija medicine i stomatologije, studente Osnovnih strukovnih i akademskih studija zdravstvene nege i studente Osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije. Nastavnici Katedre autori su udžbenika za predmet Otorinolaringologija, zbirke pitanja za predmet Otorinolaringologija, udžbenika i praktikuma za predmet Medicinske osnove poremećaja glasa i govora kao i udžbenika za predmet Uvod u kliničku praksu I. U anonimnim anketama među studentima Medicinskog fakulteta, unazad nekoliko godina, Katedra je proglašavana za najbolju.
Zahvaljujući pre svega svojoj stručnosti, zalaganju i želji da se maksimalno doprinese razvoju otorinolaringologije, razvoju medicine kao nauke, ali i podizanju nivoa zdravstvane zaštite u Republici Srbiji, lekari Klinike za bolesti uva, grla i nosa su organizovali i učestvovali u radu velikog broja stručnih i naučnih skupova, kurseva i seminara kontinuirane medicinske edukacije, kao i kongresa otorinolaringologa u Republici Srbiji i van nje. Do sada jedini Nacionalni vodič dobre kliničke prakse iz oblasti otorinolaringologije, pod nazivom Otitis media, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Evropske unije, napisala je i učestvovala u implementiranju istog, 2004. godine, prof. dr Ljiljana Vlaški. Lekari Klinike su veoma aktivni u strukovnim udruženjima lekara. Predsednik Otorinolaringološke Sekcije Srpskog Lekarskog Društva je prof.dr Rajko Jović, a sekretar doc.dr Ljiljana Jovančević. Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je prof.dr Zoran Komazec. Prof.dr Dragan Dankuc je i predsednik Društva Lekara Vojvodine, i potpredsednik Srpskog Lekarskog Društva, dok je prof.dr Vladimir Kljajić predsednik ORL Sekcije Društva Lekara Vojvodine, a sekretar dr Bojan Božić.
Doc.dr Ljiljana Jovančević

 

Prof dr Dragan Dankuc

Upravnik Klinike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jovan Jovanović Zmaj

dr Nikola Matijević

dr Slobodan Matić

 

 

 

dr Radivoj Topolac, dr Dušan Milošević, dr Jelena Udovički, drĐorđe Fišer, dr Dušan Korolija, dr Ljubomir Stamenković, dr Vojislav Stankov, dr Vitomir Brzaković

 

 

prof dr Dušan Milošević

 

 

Sede; dr Mumović, dr Dragin,  dr Milošević,  dr Lončar, dr Jovančević, dr Jovićević, Stoje: dr Ssavović, dr Buljčik, dr Lemajić, dr Kljajić, dr Komazec, dr Jović, dr Dankuc, dr Čanji, dr Mitrović

 

 

Predsednik i sekretar ORL sekcije 2017

Prof dr V.Kljajić i dr B Božić