AUDIO-VESTIBULOLOŠKI ODSEK

Home
O nama
Odeljenja
Lekari Klinike
ORL Katedra
ORLNS vesti
Kontakt
Vaša pitanja
ORL spec. Vojvodine

 

 

Šef audio-vestibulološkog odseka Prof. dr Zoran Komazec

    Audiološko-vestibulološki odsek (odsek za dijagnostiku i rehabilitaciju sluha i ravnoteže) sastoji se od dve jedinice, kliničke i polikliničke.

    U kliničkoj jedinici zaposlene su dve saradnice:

Spomenka Nedeljkov, dipl. surdopedagog, i Marija Janković, defektolog i Ivana Sokolovac mr.sci defektolog

    U polikliničkoj jedinici rade medicinske seste: Dušica Babić i Dragana Jović.

Godišnji broj realizovanih usluga na ovom odseku je oko 15.000 i ima trend rasta.

 

Na odseku mogu se izvršiti praktično sva audiološka i vestibulološka ispitivanja:

  • tonalna liminarna i supraliminarna audiometrija

  • tinitusometrija

  • govorna audiometrija u slobodnom slušnom polju

  • impedansmetrija (timpanometrija, stapedijusni refleks, funkcija   Eustahijeve tube)

  • screening otoakustičke emisije

  • otoakustičke emisije

  • auditivni evocirani potencijali (BERA, MLR, kognitivni potencijali)

  • kalorični test

  • elektronistagmografija (spontani Ny, cervikalni Ny, optokinetički testovi, pendularna stimulacija, test glatkog praćenja, termička stimulacija) i dr

Habilitacija i rehabilitacija sluha i govora kod osoba koje su nagluve i gluve, kao i kod osoba kojima je ugrađen kohlearni implant, obavlja se u okviru ovog odseka.

Odsek ima blisku saradnju sa Klinikom za neurologiju KC Novi Sad i Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, kao i sa audiološko-vestibulološkim odsecima u zemlji i inostranstvu. Kao rezultat saradnje usledila je organizacija dva internacionalna simpozijuma na temu sluha, nagluvosti, gluvoće i kohlearne implantacije. Istovremeno, predstavnici odseka za audiologiju i vestibulologiju učestvovali su na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu kao predavači.

    Do sada je na ovom odseku urađeno više studentskih i naučnih radova, kao i teza.

Lekarska komora

Srbije

Klinicki Centar

Vojvodine

 

 

CENTAR  ZA

 KOHLEARNU IMPLANTACIJU